Vill du vara med i gänget?

Är du intresserad av att vara med i gemenskapen och bidra till att vi växer?
Ta chansen och kontakta oss för mer information…

Nytt avtal med Stora Enso

1 februari 2019 tecknades nytt avtal med Stora Enso…

Nytt avtal med Billerud Korsnäs

1 januari 2019 tecknades ett nytt avtal med Billerud Korsnäs gällande transporter inom flis…