Miljö & trafiksäkerhet

En smart skogstransport

Sedan hösten 2013 samarbetar Skogsåkarna med företaget VIQMA. Genom smarta skogstransporter förbättrar vi stadigt kvalitén i våra uppdrag. Våra delägare och personalen vid kontoret i Sandviken arbetar tillsammans för att nå Skogsåkarnas övergripande mål:

Ökad leveransprecision i kombination med låga kostnader för våra kunder och minskad miljöbelastning.

Miljöpolicy

Skogsåkarna skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens behov, samhällets krav och våra egna förutsättningar arbeta för:

 • Att erbjuda marknaden miljöeffektiva logistiklösningar
 • Att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljösynpunkt och på olika sätt förebygga föroreningar.
 • Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kundernas önskemål.
 • Att uppnå, inom ramen för bolagets miljöledningssystem, formulerade och fastställda miljömål.
 • Att tillse att alla verksamma förare har goda kunskaper i bränslesnål körning.

Miljöcertifiering

Arbetet med att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 påbörjades 1997.

 • 1999-12-22 blev vi miljöcertifierade. Certifierare var Sveriges Åkeriföretag (SÅ).
 • 2006 beslöt vi byta certifierare från SÅ till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).
 • SP Genomförde en certifieringsrevision 2007-02-06-07 och vi tilldelades 2007-03-16 certifikat 4429 M enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall gemensamt med våra intressenter verka för en varaktigt hög trafiksäkerhet.

Detta innebär att vi eftersträvar:

 • Att fordonen i våra uppdrag skall vara väl underhållna och i trafiksäkert skick. Säkerhetsbälten ska användas.
 • Att fordonen i våra uppdrag skall framföras med största hänsyn till medtrafikanter så att vi betraktas som föredöme i trafiken.
 • Att fordonen i våra uppdrag skall framföras i enlighet med gällande belastnings-, lastsäkrings- och hastighetsbestämmelser.
 • Att vårt trafikupplägg alltid skall ge föraren möjlighet att anpassa körningen till aktuella förhållanden avseende väglag, trafik, kör- och vilotider, hastighetsbestämmelser etc.
 • Att fordonen i våra uppdrag skall framföras av nyktra och drogfria chaufförer.
 • Att samtliga våra åkerier och samarbetspartners skall engageras i vårt trafiksäkerhetsarbete och rekommenderas fastställa egen trafiksäkerhetspolicy samt drogpolicy.

Är du Kund eller chaufför?

Skriv i ditt användarnamn och lösenord för att logga in i vår portal.