VILL DU BLI SKOGSÅKARE !!

---- Skogsåkarna söker nya transportörer både inom Rundvirkes transporter samt Flis/bioenergi ---- För rundvirkestransporter söker vi åkerier främst inom östra bergslagen, men även i andra geografier i Mellansverige. För flis/bioenergitransporter söker vi åkerier främst i Mälardalen och Västmanland/Upplands området, men även andra områden är intressanta.

Är du intresserad ! kontakta Kjell Johansson kjell.johansson@skogsakarna.se eller Maria Gustafsson m.gustafsson@skogsakarna.se

Smartare råvarulogistik

Genom smarta transporter ska vi leverera tjänster med precision och kvalitet till en kostnadsnivå som bidrar till god lönsamhet hos kunder och leverantörer.

Ta det lugnt i trafiken.

Fair Transport 2.0 + Skogsåkarna = Sant  

 

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier.
Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Skogsåkarna är naturligtvis en del av Fair Transport!

Vi har blivit godkända och certifierade i Fair Transport, som är Sveriges Åkeriföretags arbete för
Hållbara Transporter Från Ansvarstagande Transportörer
och för oss inom Skogsåkarna är detta ett naturligt steg i vårt arbete med kvalité och hållbarhet inom bolaget. 

Skogsåkarna och Stora Enso Skog

Skogsåkarna I Mellansverige AB har fått i uppdrag av Stora Enso Skog AB att transportera rundvirke i Södra Gästrikland,
Norduppland och Östra Bergslagen.
Skogsåkarna har fått utökade uppdrag från Stora Enso Skog AB gällande rundvirkestransporter. Vårt tidigare gemensamma samarbete utökas och från den 1 juli 2021 kommer det att omfatta ca 1 miljon kubikmeter rundvirke om året.
- Det är oerhört positivt att vi tillsammans med Stora Enso Skog kommer att kunna vidareutveckla vårt samarbete, säger VD Kjell Johansson i Skogsåkarna. Detta är ett kvitto på att vårt arbetssätt tillsammans med våra transportörer skapar ”Smartare råvarulogistik TM” i alla led och uppskattas av våra kunder

Din partner inom biobränslelogistik

Med våra 36 sidotippande (flisbilar) bilar transporterar vi årligen nästan 2 miljoner ton sågverksflis, trädbränslen, virke, pallat gods samt övrigt som lämpar sig att köra på en flisbil.

En smart & hållbar skogstransport

Sedan hösten 2013 samarbetar Skogsåkarna med företaget VIQMA. Genom smarta skogstransporter förbättrar vi stadigt kvalitén i våra uppdrag.

Föredöme inom miljö, kvalité & trafiksäkerhet

Vi lägger fokus på att leverera det som efterfrågas i tid och med god kvalitet. Till hjälp har vi våra delägare och åkerier som sitter på gedigen kunskap och erfarenhet av branschen.

Genom smarta skogstransporter ska vi leverera transporttjänster med precision och kvalitet till en kostnadsnivå som bidrar till god lönsamhet hos kund.

Rundvirke

Skogsåkarna strävar efter att fortsätta vara föredöme inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Vi lägger fokus på att leverera det som efterfrågas i tid och med god kvalitet. Till hjälp har vi våra delägare och åkerier som sitter på gedigen kunskap och erfarenhet av branschen.

Industri & energi

Med våra 36 sidotippande (flisbilar) bilar transporterar vi årligen nästan 2 miljoner ton sågverksflis, trädbränslen, virke, pallat gods samt övrigt som lämpar sig att köra på en flisbil.

Miljö & trafiksäkerhet

Våra delägare och personalen vid kontoret i Sandviken arbetar tillsammans för att nå Skogsåkarnas övergripande mål: Ökad leveransprecision i kombination med låga kostnader för våra kunder och minskad miljöbelastning.

Vi sänker din totala logistik­kostnad och ökar din leverans­produktion

Skogsåkarna ska skapa mervärden i skogsindustrins försörjningskedja så att den totala logistikkostnaden kan sänkas och vi blir skogstransportbranschens mest lönsamma företag. Därutöver ska vi vara ett föredöme inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet

0
Sidotippade lastbilar
0
Rundvirkesbilar
0
Mkr omsättning
0
Anställda

Är du Kund eller chaufför?

Skriv i ditt användarnamn och lösenord för att logga in i vår portal.