18

 

Skogsåkarna och Stora Enso Skog AB utökar sitt samarbete gällande rundvirkestransporter.

 

 Vårt tidigare gemensamma samarbete utökas och från den 1 juni 2024 kommer Skogsåkarna att ansvara för rundvirkestransporter i Bergslagen åt Stora Enso Skog.

– Det är oerhört positivt att vi tillsammans med Stora Enso ytterligare har kunnat utveckla vårt gemensamma samarbete, säger VD Kjell Johansson i Skogsåkarna.

Detta är ett kvitto på att vårt arbetssätt tillsammans med våra transportörer och kunder skapar ”Smartare råvarulogistik TM” i alla led.