Smartare råvarulogistik

Genom smarta transporter ska vi leverera tjänster med precision och kvalitet till en
kostnadsnivå som bidrar till god lönsamhet hos kunder och
leverantörer

Ta det lugnt i trafiken

Pil Skrålla gärna nedåt 3

Vill du vara med i gänget?

Av Annie Ågren | april 9, 2019

Är du intresserad av att vara med i gemenskapen och bidra till att vi växer?
Ta chansen och kontakta oss för mer information…

Nytt avtal med Stora Enso

Av Annie Ågren | februari 1, 2019

1 februari 2019 tecknades nytt avtal med Stora Enso…

Nytt avtal med Billerud Korsnäs

Av Annie Ågren | januari 1, 2019

1 januari 2019 tecknades ett nytt avtal med Billerud Korsnäs gällande transporter inom flis…

Varmt i hemmen

Av | december 1, 2018

Skogsåkarna är med och värmer Uppsalaborna Skogsåkarna levererar pellets åt Scandbio till Vattenfalls värmeverk i Uppsala Vi rullar ungefär 20 st fullastade ekipage per vecka vilket motsvarar ungefär 850 ton  

Din partner inom biobränslelogistik

Med våra 36 sidotippande (flisbilar) bilar transporterar vi årligen nästan 2 miljoner ton sågverksflis, trädbränslen, virke, pallat gods samt övrigt som lämpar sig att köra på en flisbil.

En smart & hållbar skogstransport

Sedan hösten 2013 samarbetar Skogsåkarna med företaget VIQMA. Genom smarta skogstransporter förbättrar vi stadigt kvalitén i våra uppdrag.

Föredöme inom miljö, kvalité & trafiksäkerhet

Vi lägger fokus på att leverera det som efterfrågas i tid och med god kvalitet. Till hjälp har vi våra delägare och åkerier som sitter på gedigen kunskap och erfarenhet av branschen.

Genom smarta skogstransporter ska vi leverera transporttjänster med precision och kvalitet till en kostnadsnivå som bidrar till god lönsamhet hos kund.

header_timmer2

Rundvirke

Skogsåkarna strävar efter att fortsätta vara föredöme inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Vi lägger fokus på att leverera det som efterfrågas i tid och med god kvalitet. Till hjälp har vi våra delägare och åkerier som sitter på gedigen kunskap och erfarenhet av branschen.

header_gran

Industri & energi

Med våra 36 sidotippande (flisbilar) bilar transporterar vi årligen nästan 2 miljoner ton sågverksflis, trädbränslen, virke, pallat gods samt övrigt som lämpar sig att köra på en flisbil. 

header_dimma

Miljö & trafiksäkerhet

Våra delägare och personalen vid kontoret i Sandviken arbetar tillsammans för att nå Skogsåkarnas övergripande mål: Ökad leveransprecision i kombination med låga kostnader för våra kunder och minskad miljöbelastning.

Vi sänker din totala logistik­kostnad och ökar din leverans­produktion

Skogsåkarna ska skapa mervärden i skogsindustrins försörjningskedja så att den totala logistikkostnaden kan sänkas och vi blir skogstransportbranschens mest lönsamma företag. Därutöver ska vi vara ett föredöme inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet

Sidotippade lastbilar
Rundvirkesbilar
Mkr Omsättning
Anställda

Adress

Idrottsvägen 14, 811 32 Sandviken

Telefon

026-27 93 00

E-post

fornamn.efternamn@skogsakarna.se