Varmt i hemmen

Skogsåkarna är med och värmer Uppsalaborna Skogsåkarna levererar pellets åt Scandbio till Vattenfalls värmeverk i Uppsala Vi rullar ungefär 20 st fullastade ekipage per vecka vilket motsvarar ungefär 850 ton