1 januari 2019 tecknades ett nytt avtal med Billerud Korsnäs gällande transporter inom flis.

Sedan Skogsåkarna bildades 1993 har vi haft ett bra och fortlöpande
samarbete. Vi ser nu fram emot fler givande år tillsammans.