Skogsåkarna är med och värmer Uppsalaborna

Skogsåkarna levererar pellets åt Scandbio till Vattenfalls värmeverk i Uppsala
Vi rullar ungefär 20 st fullastade ekipage per vecka vilket motsvarar ungefär 850 ton